SKUPINSKI COACHING ZA VODJE, TIM

Za sodelovalen in zavezniški tim

Petra Cirkovski – coach, strokovnjakinja za odnose in osebno rast

SKUPINSKI COACHING - v živo ali preko Zoom-a

Na coachingu združujem psihološko znanstvena dognanja o celostnem razumevanju človeka, ki so osnova za odnosno preobrazbo in lastna spoznanja, ki so rezultat osebnega raziskovalnega dela.

____________

Znanje modre izbire je doprineslo stotinam ljudem, da so pridobili znanje celostnega razumevanja človeka, na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih, ter uravnoteženo in kakovostno zaživeli na vseh področjih. 

“Sodelovalni tim gradi učinkovite sodelavce.”

Se srečujete z temi vprašanji:

Samopresoja tima

 • Kako vzpostaviti zaupanje in varno okolje?
 • Kako doseči, da bodo vsi sledili skupnemu cilju, viziji?
 • Ali so vaše vloge v timskem delu  jasno določene?
 • Kaj je ključno, da se lahko povežemo in delujemo učinkovito?
 • Kako imeti večje razumevanje do sebe, drugih in okoliščin?
 • Kako upravljati z konflikti?
 • Kako doseči večjo zavzetost in učinkovitost v timu?
 • Se zavedate, da je celostno razumevanje človeka in učinkovita komunikacija temelj za uspeh podjetja?
 • Kako delovati v prid odnosa in podjetja?

Res je fino delati mesečne evalvacije kaj vse nam je že uspelo in na katerih področjih je še fino nadgraditi znanje in prispevati k izboljšavam, ter si postaviti temelje, strategijo in plan kako za naprej, da dosežemo zastavljene korake.

Na skupinskih sestankih si načeloma znamo postaviti cilje, potek dela in kaj želimo doseči. Večinoma se zatakne ob nerazumevanju in nesprejemanju sogovornikovega načina pogleda in podajanja informacij. 

Zagotovo ste se že vsi kdaj znašli v situaciji, ko ste si želeli biti slišani, upoštevani in da so vaši predlogi sprejeti, a ste na drugi strani začutili neodobravanje, nesprejemanje ali nestrinjanje ali celo odpor do sprememb, kar zagotovo ni dober občutek. 

Ali  ste si želeli, da boste po sestanku prišli do konstruktivnega zaključka in občutka sodelovalnega tima, a ste občutili da so stvari ostale odprte, se niso realizirale v smer, ki bi bila v skupno dobro podjetja kot zaposlenih.

Vse to realne situacije, ki se zgodijo ob takšni raznolikosti človeka. 

A z znanjem psihologije Modre izbire in celostnim razumevanjem človeka, ter ob podpori coacha, ki usmerja v smer, ki je v prid podjetja in zaposlenih, zagotovo dosti lažje in hitreje začrtate korake, delujete sodelovalno in pridete do želenih rezultatov.

Skupaj je hitreje in lahkotneje!

Kaj boste pridobili:

S aktivnim utrjevanjem znanja in ponavljanjem

 • Znali upravljati z – pritoževanjem, kritiziranjem, podkupovanjem, ustrahovanjem, umikanjem, prerekanjem, krivdo/kriviti druge, nadzorovanjem, neučinkovitim podajanjem informacij, delitev “mi – vi”, neupoštevanjem načel in vrednot podjetja, .
 • večje razumevanje sebe in drugih v odnosu z člani tima
 • večje razumevanje konfliktov, nesporazumov in iskanje kompromisov
 • na podlagi razumevanja se hitreje povezali in prispevali k izboljšavam
 • lažje razumeli, slišali, spoštovali in upoštevali informacije sodelavcev, vodij
 • ozavestili, da je spoštljiva komunikacija temelj za uspeh podjetja
 • dosegli večjo pripadnost, zavzetost, učinkovitost in kakovost v timu
 • lažje vzpostavili odnose in sledili isti viziji
 • s sodelovanjem dosegli želelne rezultate, cilje
 • odnosno in poslovno zrastli

“V srečišče  postavimo človeka, odnos, spoštovanje,  organizacijsko klimo  – uspeh podjetja/sodelavca.”

ZNANJE MODRE IZBIRE vam omogoča: 

 • UČINKOVITEJŠE ODNOSE

Ljudje, ki imajo celostno razumevanje odnosnega področja in delujejo v prid odnosa, imajo boljše medosebne odnose.

 • USPEH NA DELOVNEM MESTU

Vsak uspeh je v veliki meri odvisen od dobrih medsebojnih odnosov. Ljudje, ki se zavedajo tega pomena, veljajo za najbolj učinkovite na delovnem mestu. 

 • SPREJEMANJE BOLJŠIH ODLOČITEV

Z razumevanjen svojih prepričanj, vedenj in občutij hitreje in lahkotneje rešujemo konflikte in sprejemamo boljše odločitve ki so v prid odnosa in podjetja.

 • BOLJŠE POČUTJE

Ljudje, ki znajo voditi sebe, se hitreje povežejo, doživljajo manj neprijetnih občutkov in stresa, ter so bolj izpolnjeni. 

 • DUŠEVNO ZDRAVJE

Ljudje, ki  sodelujejo so duševno zdravi. 

Celostno razumevanje odnosnega področja je veličina človeka. Na srečo se ga lahko naučimo.

Znanje MODRE IZBIRE  je zelo uporabna za vsa odnosna področja – vodja/sodelavec, učitelj/učenec, mož/žena, oče/mati, prijatelj.

Zavzemanje za skupinski coacing  je osnova za osebno rast, grajenje odnosov in večjo kakovost in uspeh v podjetju.

Z znanjem Modre izbire in njeno aktivno vpeljavo v vsak dan, se naučimo prisluhniti sebe, se sprejeti, pridobiti na samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih ter aktivno skrbeti zase.

SKUPINSKI COACHING ZA VODJE, TIM

PRIJAVA NA SKUPINSKI COACING

Srečali se bomo po dogovoru

Kdo bo vaša mentorica?

Petra Cirkovski je izkušena strokovnjakinja za odnose, osebno rast, razvoj vodij, kadrov. Specializirana na področju celostnega razumevanja človeka, ki je osnova za osebno in odnosno preobrazbo, večjo kvaliteto in uspeh v življenju.

Na poti v celostno razumevanje človeka je doprinesla  mnogim ljudem, da znajo prisluhniti sebi, se prejeti, pridobiti na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih in aktivno skrbeti zase – notranje zadovoljstvo.

Znanje psihologije teorije izbire – realitetna terapija, NLP coaching, Kognitivna-vedenjska terapija, Čustvena inteligenca in Mehke veščine temeljijo na podobnih temeljih in druga drugo dopolnjujejo. Vseh pet vej in njena osebna spoznanja je v 21 letih raziskovanja in učenja združila v celoto Modra izbira.

Z tem znanjem Modre izbire in njenim sodelovanjem na individualnih coachingih, delavnicah jim je pravtako doprinesla, da so osvojili vodstvene kompetence, mehke veščine in znanje celostnega razumevanja človeka, ki so ga implementirali v proces dela, s katerim so pridobili na duševnem  zdravju, večji kakovosti in učinkovitosti vodenja, tima in zaposlenih, ter ustvarili povezovalno ekipo, ki deluje v prid odnosa, zaposlenih in podjetja. 

Tim ki zna sodelovati, je neprecenljiv doprinos podjetju.”