Si želiš poglobiti vase in priti k večjemu stiku s seboj, ter poglobiti zavedanje o ODNOSIH?

Si želiš zmanjšati svojo bolečino, se učiti slišati sebe skozi ozavešanje svojih občutkov in vedenj in opustiti vzorce, vedenja ki te več ne podpirajo?

Si želiš avtentično in ranljivo izražati, ter izbrati sebe?

Si želiš sproti ozavestiti in reševati konflikte – v partnerskem, starševskem ali poslovnem odnosu?

Si želiš v varnem okolju ob raznolikosti skupine učiti sprejeti sebe, druge, okoliščine? 

Želiš iz notranje moči delovati povezovalno v ODNOSIH – parterskem, starševskem ali poslovnem?

_____________

Da si si na eno iz med teh vprašanj odgovril/a zJA”, te vabim v SKUPINO MODRE IZBIRE – za KAKOVOST ODNOSOV. 

“Čas je, da opustiš vse kar ti več ne služi, te ne podpira in izbereš sebe in ODNOS.”

V PODPORNI SKUPINI MI je notranja moč in pripadnost!

SKUPINA MI je varen prostor za podporo druga drugi, kjer se boš lahko izrazil/a, učil/a vzpostavljati globji stik s seboj in večje zavedanje o odnosu in  sprejeti sebe, druge in okoliščine, ter lahkotneje delovati v prid ODNOSA.

 Srečali/a in kreativno poglabljali/a vase se bova 3 MESECE kar bo prispevalo k večji kakovosti odnosov kot življenja. 

Skupaj smo močnejši!

Poznaš občutek, ko se poučiš neslišano, ne dovolj pomembno ali neupoštevano.

Ko so v ODNOSU trenutki, ko se še vedno kod dotakne tvoje rane in se nanjo odzoveš z jezo, kričanjem, kritiko, pritoževanjem ali umikom. 

Ko v odnosu z partnerjem, otroci, starši ali sodelavci želiš izraziti svoja čustva, skrbi, potrebe in  rešiti konflikt, a te je strah, da se boš ponovno počutil/a zavrnjeno če te ne bodo razumeli. Ali pa jih direkno izraziš, a še vedno ne zadovoljijo tvojih pričakovanj zate dobrega. 

Ko zase veš, da je dobro IZBIRATI POVEZOVALNA VEDENJA, biti sočutna/en in se sprejeti, a imaš še vedno občutek, da določena vedenja pri sebi in drugih težko sprejmeš in da nista dovolj dobro povezana. 

In veš, da si je dobro vzeti čas zase in počitek, a še vedno prvo poskrbiš za vse druge in zate velikokrat zamnjka časa. 

 

Vse to so realne situacije, ki se dogajajo in jih občuti monogo ŽENSK. 

 

A obstaja hitrejša in lahkotnejša pot, pot k večjemu stiku s seboj, da si lahko sočutna/en, razumevajoč/a in povezan/a z tebi pomembnimi ljudmi. 

V SKUPINI MI bova skupaj ustvarile/a varen prostor, kjer boš:

 • poglobil/a razumevanje sebe in drugih v ODNOSU
 • sproti boš ozaveščal/a svoja vedenja in konflikte in se jih učil/a reševati, ter imeti razumevanje do njih in se nanje povezovalno odzivati 
 • ozaveščal/a boš zakaj si na določenih področjih še vedno tako ranljiv/a in kako biti avtentična/en
 • lahko se boš izrazil/a – in na tak način boš treniral/a, da se boš lahkotneje izrazil/a ob partnerju, otrocih, starših ali sodelavcih
 • dobil/a boš podporo, ki ti bo doprinesla da lahkotneje izbiraš nova vedenja v prid odnosa
 • občutil/a boš povezanost in bližino in skozi to izkušnjo se lažje približala tebi pomembnim ljudem
 • ob raznolikosti skupine, se boš naučil/a lažje razumeti in sprejeti sebe in druge
 • počutil/a se boš slišan/a, viden/a, pomembna/en, vredna/en in upoštevana/en
 • osebno in odnosno zrastla/el

_____________

Zadnjih 10 minut se boš posvetil/a k večjemu stiku s seboj z načini MI, ČI,  čuječnosti z meditacijo:  

 • osvobajal/a se boš bolečih, starih vzorcev, vedenj, občutij in v procesu razrešil/a ali izboljšal/a odnos  s bivšim/partnerjem, starši ali sodelavci
 • izkustveno se boš učil/a, izvajal/a različne načine iz psihologije MI, ČI, čuječnosti,  – umirjanje, čutenje in upravljanje s čustvi, samozavedanje,.
 • sproščal/a boš napetost, skrbi, stres in spuščal/a vse kar ti več ne služi in te ne podpira
 • treniral/a boš lahkotno, poglobljeno dihanje, napolnil/a celotno telo s kisikom za učinkovito alkaliziranje(razkisanje) tvojega telesa in sproščanje čustvenih blokad, zakrčenosti 
 • ob tem se boš učil/a sprejemati svoje telo in neprijetna čustva, ter pridobil/a na samozavesti in notranji vrednosti
 • in se lahkotneje prepustil/a toku življenja 
 • ter v polnosti zaživel/a sebe

V čem sem drugačna in bi si želel/a sodelovati z menoj:

Človeka, konflikt in odnos obravnavam celostno. Ne ponujam hitrih rešitev, a z sodelovanjem z menoj in vašo odločitvijo lahko naredimo največ kaj je v prid sebe, drugih in odnosa.

V sklopu SKUPINE MI bo vsak/a imel/a priložnost da se izrazi in skozi svoje konkretne primere ugotovi vzroke bolečine oz. si pridobi celostno razumevanje sebe kar vodi iz konfliktov k povezanosti v odnosu.  

Znanje psihologije MODRE IZBIRE-MI,  ČI-čustvene inteligence, čuječnost in dihanje skozi meditacijo pa ti bosta doprinesla, da lahkotneje sproščaš napetosti, neprijetna čustva, se učiš novih pogledov  in spuščaš kaj te ne podpira več. 

Maja vloga pa je, da te podprem in spodubajam, ponudim svoje razumevanje in te s vprašanji hitreje pripeljem do lastnih uvidov. 

Fino je imeti razumevanje, da le z poglobljenim ozaveščanjem sebe in aktivno spremembo svojih vedenj lahko delamo hitrejše korake v osebno/odnosno preobrazbo.

 

Da želiš iz notranje moči delovati povezovalno in se lahkotneje povezati z tebi pomembnimi ljudmi, se nam pridruži v SKUPINO MODRA IZBIRA – za KAKOVOST ODNOSOV. 

Se veselim najine skupne poti. 

NAČIN DELOVANJA:

 

SKUPINA MI je pogovorno-izkustvena z do 10 udeleženk/cev.

Način delovanja je globok, temeljit, njen učinek je kakovosten in učinkovit, ker se celostno posvetim tebi in vsaki posebaj. Ozaveščaš samo to kar je zate v danem trenutku najbolj pomembno ali boleče in bi si si želel/a poglobiti razumevanje, ter z novim razumevanjem prispevati k kakovosti odnosov . Torej, delava samo na tvojih konkretnih primerih, situacijah in izzivih. 

Srečali se bova 3 mesece 2x na mesec po 6x/7x v sredo ob 18:00 do 20:00 ure preko spleta. Po tem se boš lahko po želji  ponovno odločila za nadaljevanje srečanj še za 3 mesece, vmes bo poletni oddih za integracijo ozaveščenega  in v septembru začnemo ponovno z skupino za 3 mesece.

_____________

Te ki se boste odločile poglabljati vase 6 mesecov vam bom na koncu podarila BON za 50% popust na DELAVNICO  – ZADOVOLJNA/EN SEM – KAKO?, ti ki pa boste se pridružili skupini v 2 polovici leta – 3 mesece, pa prejmete 30% popust na to delavnico, zame temeljna za celostno razumevanje človeka in za večjo kakovost v odnosu in življenju. 

Izvedla jo bom okrog julija 2024 in bo trajala celi dan od 10:00 do 18:00 ure in nato še druženje podobno mislečih udeleženk. Podrobnosti še pridejo v pravem času.

_____________

Že od nekdaj sem si želela narediti srčno, empatično skupnost, kjer smo sprejeti, podprti, čuteni, videni, slišani, spoštovani in razumljeni s strani zavestnih ljudi, ki so sočutni in imajo globje razumevanje naše poti in procesa, ki imajo razumevanje do sebe in s tem lažje do drugih, razumevanje kaj vse človek lahko doživlja in da smo konec koncev vsi na isti ladji osebne in duhovne rasti ter širjenja zavesti. 

In smer naše SKUPINE (ladje) je MODRA IZBIRA – psihološko in celostno razumevanje, ki nas vodi k večjemu notranjemu miru ter duševnemu zdravju. In če želimo živeti zavestno, je potrebno iti globoko. Globoko vase, s čimer se osvobajamo starih družinskih naučenih vzorcev-vedenj in ob celostnem razumevanju sebe znati upravljati s svojimi čustvi, vedenji, da lahko  zaživimo tisti pravi avtentični Jaz. 

 

Ko si želimo biti le slišani in videni, a se velikokrat zgodi da sam/a ostaneš v svoji bolečini, v svoji glavi in premelevaš, poglabljaš bolečino in občutiš da težko izraziš drugim kaj doživljaš, ker te je strah, da ne boš sprejet/a, ter se ob tem počutiš sam/o, sam/o v svojih bolečih občutkih.

V skupini MI boš čutil/a podporo in se boš lahko izrazil/a, izrazil/a boš lahko vsa svoja občutja in ob tem boš zagotovo slišan/a in viden/a, ter boš pridobil/a zase večjo širino  razumevanja skozi raznolikost skupine, kar ti bo doprineslo, da boš lahkotneje se povezal/a z tebi pomembnimi ljudmi.

_____________

Moja želja in vizija je dolgoročno sodelovati z udeleženci ki imajo željo ali zavedanje, da le aktivni trening razumevanja in ozavešanja svojih vedenj in akativna sprememba vedenj vodijo v dologorčne izboljšave na vseh področjih – osebnem, odnosnem ali poslovnem. 

Vrata do kakovostnih odnosov so v razumevanju sebe, drugih in okoliščin.

Z znanjem Modre izbire in njeno aktivno vpeljavo v vsak dan, se naučimo prisluhniti sebi, se sprejeti, pridobiti na samospoštovanju, svobodi, duševnem zdravju, izpolnjujočih odnosih, ter aktivno skrbeti zase.

Kdo bo vaša mentorica?

Petra Cirkovski je izkušena strokovnjakinja za odnose, osebno rast, razvoj ljudi, vodij, kadrov, učiteljev. Specializirana na področju celostnega razumevanja človeka, ki je osnova za osebno preobrazbo, večjo kvaliteto  in srečo v življenju. 

Na poti v celostno razumevanje človeka je doprinesla mnogim ljudem, da znajo prisluhniti sebi, se sprejeti, pridobiti na notranji moči, izpolnjujočih odnosih in aktivno skrbeti zase – notranje zadovoljstvo.

Pravtako jim je doprinesla, da se osvobodijo zunanjega nadzora(strahu, negotovosti, žalosti, skrbi,  nesprejemanja, krivdiranja, kritiziranja,  pritoževanja, ustrahovanja, podkupovanja,. – pri sebi in drugih) – s katerim so pridobili na duševnem zdravju, ter ustvarili ljubeče in spoštljive odnose. 

Znanje psihologije teorije izbire – realitetna terapija, NLP coaching in Kognitivna-vedenjska terapija, Čustvena inteligenca in Mehke veščine temeljijo na podobnih temeljih in druga drugo dopolnjujejo. Vseh pet vej in njena osebna spoznanja je 21 letih raziskovanja in učenja združila  v celoto – Modra izbira.  

To znanje – Modra izbira, s katerim postanemo boljši partner, mati/oče, učitelj/učenec, vodja/sodelavec in prijatelj,  ter se naučimo vodit svoj um, zdaj predaja naprej preko coachingov, delavnic in predavanj, ker verjame v njen doprinos tako pri odnosih kot osebnostni rasti in sreči v življenju.

 

Odločil/a sem se!”