TEAM BUILDING

Za povezanost ekipe z učinkovito komunikacijo

Petra Cirkovski – coach, strokovnjakinja za odnose in osebno rast

TEAM BUILDING - 3 DO 5 UR - 6 DO 60 LJUDI(PO DOGOVORU LAHKO TUDI VEČ)

V delavnici združujem psihološko znanstvena dognanja o celostnem razumevanju človeka, ki so osnova za odnosno preobrazbo in lastna spoznanja, ki so rezultat osebnega raziskovalnega dela.

_____________

Znanje modre izbire je doprineslo stotinam ljudem, da so pridobili znanje celostnega razumevanja človeka, na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih,ter uravnoteženo in kakovostno zaživeli na vseh področjih.

_____________

A v vašem podjetju ogromno delate, hitite in si z vašo dobro ekipo premalokrat vzamete čas zase, za druženje in oddih od vseh skrbi?

Zaznate, da se kjub že nekaj vloženih ur  izobraževanj, delavnic še vedno kdaj sprašujete kaj je eden iz med kjučnih vzrokov, da niste dovolj dobro povezani in učinkoviti?

Zaznate, da se je v vašem podjetju občasno obrekuje, kritizira, tudi za hrbtom in da nekateri pazijo kaj reči ali celo nič ne rečejo?

Se morda v vašem podjetju večina zase drži in čutite, da ni prave povezanosti? 

Si želite, da bi vaša ekipa bolj spoštljivo komunicirala in znala slišati druge?

Imate občutek, da sodelavci vedo kaj je vaša skupna VIZIJA, a veste da bi jo lahko še bolje živeli? 

Ali pa se le zavedate, da je sodelovanje ekipe ključnega pomena in si znate privoščiti minimalno 1x na leto TEAM BUILDING, kjer se še bolje spoznate, zabavate in želite povezovati, ter se ob tem še kaj novega naučiti,  tudi drug o drugem? 

Kakovostna TEAM BUILDING izkušnja ustvarja notranje močne in povezane ekipe, ki sledijo isti VIZIJI.

TEAM BUILDING izkušnja je za vas, da: 

 • želite poglobiti razumevanje svojih sodelavcev in vodij 
 • želite graditi na pripadnosti, povezanosti in skupnem/vzajemnem sodelovanju
 • želite pridobiti na notranji moči in samospoštovanju
 • želite pridobiti komunikacijske večine
 • se želite naučiti kaj novega o sebi in o drugih, ter ob tem spoznati svojo vrednost in vrednost v drugih
 • si želite zavzemati za stalne izboljšave in prispevati k kakovosti v podjetju
 • se želite kreativno zabavati
 • vam je mar za podjetje in vaše sodelavce in si želite vzpostaviti sodelovalno ekipo, ki učinkovito rešuje izzive, ter prispeva k uspehu podjetja

Zakaj?

»Ker se zavedate, da je moč razvoja in uspeha v dobrih, povezanih ekipah.« 

Sodelavci ki se SKUPAJ KREATIVNO ZABAVAJO 

izven delovnega časa in na delovnem mestu, 

učinkovito delujejo in z zadovoljstvom  prihajajo v podjetje.

TEAM BUILDING izkušnja za POVEZANO EKIPO z UČINKOVITO KOMUNIKACIJO

Timsko sodelovanje in učinkovita  komunikacija nista le besedni frazi; sta temeljna stebra, ki gradijo uspešne organizacije. Ne glede na to, ali ste v vlogi vodje ali pa v vlogi sodelavca, sta ti dve vlogi neločljivo povezani, soodvisni in ključni za doseganje ravnovesja  in sledenju k skupni viziji v prid odnosa,  sodelavcev in podjetja.

TEAM BUILDING v obliki DELAVNICE je zelo izkustven, brez predavanj, le na koncu vsake igre je samoevalvacija naučenega in iskanje razumevanja, kjer skozi igro in sodelovanje sodelavcev omogoča, da se sodelavci med seboj bolje spoznajo, lažje povežejo in prispevajo k kakovosti odnosov kot podjetja.

Sestavljena je iz 6 iger in vsaka prispeva svoj kamenček k mozaiku, da se sodelavci med seboj lažje  razumejo, sodelujejo in učijo učinkovite komunikacije – kako poslušati in slišati, ter kako se izražati. 

 

V podjetjih, kjer vladajo trdni-pravi temelji za odnose, je uspeh zagotovljen.

TEAM BUILDING vam omogoča: 

Samopresoja povezanosti v podjetju

1. IGRA  – OGREVANJE

Ka boste z to igro pridobili:

 • spodbuja hitro razmišljanje, poslušanje in odzivanje na sitacijo, ter komunikacijo vseh vpletenih
 • udeleženci so se primorani hitro prilagoditi/prispevati novim situacijam, kar poudarja pomembnost odzivanja na spremembe
 • igra krepi tudi zavedanje in pozornost do raznolikosti sodelavcev v timu
 • igra je odličen način za ogrevanje in sprostitev, hkrati pa omogoča sproščeno vzdušje in smeh, ki pomaga zmanjšati napetost v skupini
 • igra poudarja raznolikost spretnosti in veščin v timu ter spodbuja udeležence k spoznavanju različnih strokovnih znanj v ekipi
 • igra poudarja izkušnje in skupno delo v preteklih projektih, spodbuja timske vezi in komunikacijo med člani tima

2. IGRA – AKTIVNO POSLUŠANJE + PRISPEVANJE K PRIPADNOSTI

Kaj boste s to igro pridobili in ozavestili:

 • kako prispevati k pripadnosti, pokazati da nam je mar za druge
 • kako poslušati in slišati 
 • kaj je ključno za sodelovanje in kakovost odnosov, ter posledično za uspeh podjetja
 • učili izražati in povezmati, na podlagi slišanega, kar bo prispevalo k večji pripadnosti  in sodelovanju
 • na podlagi sodelovanja, prispevali k sledenju isti viziji

3. IGRA – VODJA/SODELAVEC

3.1 IGRA – VPRAŠANJ

Kaj boste s to igro pridobili in ozavestili:

 • katera vprašanja je zaželeno postavljati, da pridete do informacij 
 • katera vprašanja je zaželeno postavljati, da se hitreje povežete
 • na kak način prispevati, da se drugi lažje vključijo v pogovor?

3.2 IGRA – PRISPEVANJE K PRIPADNOSTI in ZAVZETOSTI

Kaj boste s to igro ozvestili in pridobili:

 • kaj je ključno, da dosežemo večjo pripadnost in zavzetost zaposlenih
 • kako se izraziti, da je več možnosti, da bodo naši predlogi upoštevani
 • kako se izraziti, da bomo zaposlenemu v podporo v poslovnem razvoju in kako se ni zaželeno izraziti
 • kako prispevati k večjim izboljšavam
 • kako podati informacijo, da bomo delovali v prid odnosa in podjetja

3.3 IGRA – RAZUMEVANJE  “ KRITIKE”

Kaj boste s to igro pridobili:

 • razumevanje kaj je kritika 
 • in kako le ta vpliva na sodelovanje in odnos v timu
 • izkustveno jo doživeli, in na podlagi izkušnje lažje razumeli drugo osebo zakaj se umika in ne izrazi

Na koncu vsake igre je samorefleksija skozi vodenje vrašanj, ki vodi k večjemu razumevanju pomena vprašanj, kako prispevati k pripadnosti in s tem povezano slednju skupni viziji.  

4. IGRA – PREPOZNAJ VREDNOST V SEBI in v DRUGIH

Kaj boste s to igro pridobili:

 • učili se sodelovanja 
 • naučili prepoznati vrednost v drugem
 • razumevanja sodelovanja in tekmovanja
 • ozavestili način razumevanja NAGRAD, ki prispeva k sledenju skupni viziji

5. IGRA – TRENING MOŽGANOV

Kaj boste s to igro pridobili:

 • vzeli čas za razmislek, kje obstajajo možnosti za izboljšave
 • se odločili, da vsak prispeva z svojo idejo k doprinosu podjetja
 • se odločili izrazit, izrazit svoje želje, meneje, potrebe
 • delovali v prid sebe, odnosa in podjetja

Namen vseh iger je, da kot tim sodelujete in prispevate k dobrobiti sebe, odnosa in podjetja.  

6. ZAKLJUČEK – SAMOEVALVACIJA 

Povzeli bomo  ključne temelje in ozvestili naučeno, ter odkrivali kaj smo novega spoznali o razumevanju sodelovanja v timih, da lahko to znanje aktivno implementiramo v prakso in prispevamo k večji povezanosti v timu in kakovosti v podjetju.  

V čem je ta TEAM BUILDING drugačen od drugih:

 • zasnovan je tako, da vsaka igra poglablja celostno razumevanje človeka, ki je ključna za kakovost v podjetju kot v življenju
 • velik pomen daje ozaveščanju kjučnih neučinkovitih vedenj, ki uničujejo odnos in uspeh v podjetju, ter poda smernice za povezanost in učinkovitost ekipe
 • izkušnja team buildinga ne temlji samo na druženju in dobri zaužiti hrani in pijači, temveč vam doprinese korist na vseh področjih –  OSEBNEM/ODNOSNEM/POSLOVNEM
 • namen te izkustvene izkušnje je, da se sodelavci med seboj bolje spoznajo, prepoznajo vrednost drug v drugem in skupne kvalitete, ter vzpostavijo večjo pripadnost in povezanost
 • izkustveno na praktičnih primerih osvojijo komunikacijske veščine
 • na kreativen, poučen način se zabavajo
 • in lahkotneje sledijo skupni viziji 

 

Celoten TEAM BUILDING je kreativno zasnovan na podlagi psihološko znastvenih dognanj celostnega razumevanja človeka in odnosnega področja, ki so osnova za osebno/odnosno/poslovno preobrazbo in dolgoletnih izkušnjah dela z ljudmi, ki so se potrdila v praksi in ki prispevajo ekipi vzpostaviti močne temelje za kakovost v podjetju kot življenju. 

TEAM BUILDING je kljub istim psihološkim temeljem zasnovan čisto drugače kot na mojih delavnicah. Igre so zelo zabavne, poučne in izkustvene in se ozaveščajo v skupinah,  parih in v celotni ekipi, kar krepi povezanost. Na 5-ih MI DELAVNICAH pa še dosti bolj poglobljeno ozaveščamo celostno razumevanje človeka in odnosnega področja, ki so ključna za duševno zdravje in uspeh podjetja.  

Tako da tudi če ste že bili na kakšni komunikacijski delavnici ali podobnem team buildingu, se pustite presentiti. Presenečeni boste koliko novega boste še odkrili o sebi in drugih. 🙂

Vreden je našega časa.

ZNANJE MODRE IZBIRE vam omogoča:

 • UČINKOVITEJŠE ODNOSE

Ljudje, ki imajo celostno razumevanje odnosnega področja in delujejo v prid odnosa, imajo boljše medosebne odnose.

 • USPEH NA DELOVNEM MESTU

Vsak uspeh je v veliki meri odvisen od dobrih medsebojnih odnosov. Sodelavci, ki se zavedajo tega pomena, veljajo za najbolj učinkovite v podjetju. 

 • SPREJEMANJE BOLJŠIH ODLOČITEV

Z razumevanjen svojih prepričanj, vedenj in občutij sprejemamo boljše odločitve ki so v prid odnosa in podjetja.

 • BOLJŠE POČUTJE

Ljudje, ki znajo voditi sebe, se hitreje povežejo, doživljajo manj neprijetnih občutkov in stresa, ter so bolj izpolnjeni. 

 • DUŠEVNO ZDRAVJE

Ljudje, ki  sodelujejo so duševno zdravi. 

Celostno razumevanje odnosnega področja je veličina človeka. Na srečo se ga lahko naučimo.

Znanje MODRE IZBIRE  je zelo uporabna za vsa odnosna področja – vodja/sodelavec, učitelj/učenec, mož/žena, oče/mati, prijatelj.

“Povezujem se, ker znam izbirati učinkovita vedenja.”

“UČINKOVITA  EKIPA je ta ki se zna POVEZATI!”

Z znanjem Modre izbire in njeno aktivno vpeljavo v vsak dan, se naučimo prisluhniti sebe, se sprejeti, pridobiti na samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih, duševnem zdravju ter aktivno delovati v pri podjetja in sodelavcev.

TEAM BUILDING

POVEŽIMO SE

Skupaj bomo sodelovali 3 do 5 ur – lokacija – po dogovoru

Na TEAM BUILDINGU prejmete:

Praktične vaje – ki jih lahko kadarkoli vedno znova na različnih primerih uporabite v ODNOSU z drugimi

Komu je namenjena?

TEAM BUILDING  je namenjen malim, srednjim in velikim ekipam, ki si želijo kreativno zabavati ob različnih izzivih in jih uprabiti v prid sebe, drugih in podjetja.  

100% GARANCIJA

Odločite se brez tveganja in skrbi, da bi bil vaš denar vržen stran. Če vam program ne bo prinesel dodane vrednosti in novega znanja, vam denar vrnem.

Kdo bo vaša mentorica?

Petra Cirkovski je izkušena strokovnjakinja za odnose, osebno rast, razvoj vodij, kadrov. Specializirana na področju celostnega razumevanja človeka, ki je osnova za osebno in odnosno preobrazbo, večjo kvaliteto in uspeh v življenju.

Na poti v celostno razumevanje človeka je doprinesla  mnogim ljudem, da znajo prisluhniti sebi, se prejeti, pridobiti na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih in aktivno skrbeti zase – notranje zadovoljstvo.

Znanje psihologije teorije izbire – realitetna terapija, NLP coaching, Kognitivna-vedenjska terapija, Čustvena inteligenca in Mehke veščine temeljijo na podobnih temeljih in druga drugo dopolnjujejo. Vseh pet vej in njena osebna spoznanja je v 21 letih raziskovanja in učenja združila v celoto Modra izbira.

Z tem znanjem Modre izbire in njenim sodelovanjem na individualnih coachingih, delavnicah jim je pravtako doprinesla, da so osvojili vodstvene kompetence, mehke veščine in znanje celostnega razumevanja človeka, ki so ga implementirali v proces dela, s katerim so pridobili na duševnem  zdravju, večji kakovosti in učinkovitosti vodenja, tima in zaposlenih, ter ustvarili povezovalno ekipo, ki deluje v prid odnosa in podjetja. 

“Ekipa ki se zna povezati, je neprecenljiv doprinos podjetju.”

POGLEDI UDELEŽENCEV

... zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo,  pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata ter, čutim dosti večjo povezanost z vsemi.

Na individualnem coacingu - programu, sem se naučila, da zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo, pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata, ter čutim dosti večjo povezanost z vsemi. Res sem ti hvaležna Petra za to razumevanje in podporo. Hvala ti. 

Tea K.

Na delavnici- programu Zadovoljna/en  sem sem ugotovil kar me resnično veseli in da zadovoljstvo in na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

Simon B.

Ugotovil sem na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

... sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine.

Tvoja nežnost v glasu in sočutne besede so me tako ganle in pomirjale. Bila sem v izredni stiski po ločitvi in razočarana ker mi ni uspelo obdržati zakona. Ob tvojem razumevanju in vedenju kako se soočati z prevaro, sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine. Sprejel je. Neizmerno hvala Petra.

Ksenja

Ob zelo zahtevnem šefu in stresnem delu, sem se vedno bolj spraševala ali je to res kar si želim. Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih. Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja. Ni bilo vedno enostavno, a ko sem se naučila novih pogledov se je odnos z šefom izboljšal, spoznala sem, da kljub vsemu zelo rada opravljam to delo in tudi doma se je odnos izboljšal. Res ti Hvala, Petra.

Nina

Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih.

Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja.

Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam.

Spoznala sem, da so pozitivne misli, afirmacije, meditacije ki sem jih redno trenirala pomembne, a še zdaleč niso dovolj za kvaliteto življenja. Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam. Priporočam vsakemu.

Andreja N.

Ob Petrinem sodelovanju sem se počutila tako sprejeta, razumljena. Naučila sem se  ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj. Vredna sem in notranja močna in vem da imam veliko kvalitet. Hvala.

Jasmina

Naučila sem se ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj.

... tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Draga Petra, bila sem že na ogromnih izobraževanjih, seminarjih, meditacijah, a tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Tamara

Na delavnici - programu Povezan/a sva, sem spoznala kaj me oddaljuje od odnosa in koliko lahko sama prispevam k odnosu. Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu. Res ti hvala Petra.

Romana M.

Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu.

Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Na individualnem coachingu za vodje sem ob  znanju Modre izbire spoznal kaj pomeni biti duševno zdrav in sedaj vem, da ni le dovolj samo meditirati in biti uspešen na delovnem področju. Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Borut

Petra me je znala s svojimi vprašanji in razumevanjem pripeljati do uvida, da sem razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična. Sedaj imam resnično dosti bolj pristen in ljubeč odnos s mojim možem.  Hvala ti.

Mirjana P.

... razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična.

Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Vedno mi je bilo mar za zaposlene, a kot vodja sem se včasih znašel v težki situaciji in se spraševal čemu dati prednost - podjetju ali zaposlenim. Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Matej

Petra je izredno modra ženska in hkrati zelo sočutna, empatična. Njej sem res lahko vse zaupala in sodelovanje z njo je bilo neprecenljivo. Veliko sem se naučila o sebi in o odnosih. Kot poslovno uspešna ženska sem od prepobremenjenosti od vseh nalog si premalo časa vzela za odnos in sva se s partnerjem odtujila. Od sedaj naprej strmim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.

Sara K.

... od sedaj naprej strim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.

Petra Cirkovski 

www.petracirkovski.si 

2023 © Petra Cirkovski