INDIVIDUALNI COACHINGI in PARTNERSKA TERAPIJA

Programi za osebno, odnosno in poslovno preobrazbo

Petra Cirkovski – coach, strokovnjakinja za odnose in osebno rast

V programe sem zajela strokovna, znanstvena, psihološka znanja  in lastna spoznanja,  ob mojem raziskovalnim delu, ki sem jih pridobila skozi izkušnje in ga potrdila s prakso.  

_____________

Znanje modre izbire je doprineslo stotinam ljudem, da so pridobili znanje celostnega razumevanja človeka in se naučili sprejeti sebe, druge, okoliščine, ter uravnoteženo in kakovostno zaživeli na vseh področjih.

_____________

Ste že veliko delali na osebnem razvoju, se izobraževali ali pa tudi ne, a še vedno občutite, da nekaj manjka?

Po večini ste ljubeči, spoštljivi in odnosi so vam pomemben temelj, a še vedno občutite kdaj da niste dovolj ljubljeni,  spoštovani, slišani ali upoštevani?

Si želite avtentično izražati svoja čustva, potrebe in biti ranljiv/a, ter učinkovito upravljati s svojimi čustvi?

Prepiri, konflikti vas spravljajo v žalost, nemoč in si želite odnosne preobrazbe, ki vodi k zmanjšanju konfliktov in sočutni povezanosti in izpolnjenosti v odnosu?

Si želita v odnosu pridobiti razumevanje drug drugega, se sprejeti, podpirati, poslušati in slišati, skupaj osebno/odnosno razvijati in delovati v prid odnosa?   

Si želite poglobiti celostno razumevanje odnosnega področja in učiti  učinkovito komunicirati ter biti ematični, da se ob tem lahko počutite ljubljene, slišane, videne in upoštevanje?

Duševno zdravje vam je pomemben temelj in ob stresu želite doseči ravnovesje? 

Se zavedate, da je notranje zadovoljstvo in stik s seboj začetek za odnosno in poslovno preobrazbo?

_____________

IZ PREPIROV, KONFLIKTOV, NESPORAZUMOV v RAZUMEVANJE, NOTRANJE ZADOVOLJSTVO,  SOČUTNO, LJUBEČO POVEZANOST V ODNOSU in KAKOVOST V ŽIVLJENJU

Življenje je potovanje, a hoditi v dvoje je lahkotneje!

Z veseljem bom sodelovala z vami, da ste:

 • pripravljeni biti večni učitelji in hkrati učenci
 • želite slediti modrosti, misli, želji: »pripravljen/a sem se naučiti izraziti, biti ranljiv/a in biti ematičen/a in sočuten/a«,
 • pripravljeni na spremembo in globlje razumevanje sebe,
 • pripravljeni začeti pri sebi, pogledati vase in spreminjati svoje misli, čustva, vedenja, ki vam ne prinašajo želenih občutij in rezultatov,
 • pripravljeni investirati svoj čas vase,
 • pripravljeni opustiti misel, da morate biti v vsem popolni – idealen/a mama/oče, žena/mož, prijatelj/ica, sodelavec/ka in se naučiti sprejeti takšni kot ste, ter biti avtentični,
 • pripravljeni delati na sebi, se učiti kako ljubiti in prispevati k odnosom,
 • pripravljeni spoštovati sebe in druge,
 • pripravljeni iti v akcijo in narediti kaj je potrebno za dosego želja, ciljev
 • pripravljeni sprejeti, da je celostno razumevanje človeka ključni temelj za kakovost odosov.

 

»Človek človeku, je biti sočuten do vseh živih bitij!« 

PROGRAM vam omogoča, da po korakih dosežete pomembne spremembe na ključnih področjih:

Odnosi

 • se počutiti slišani, ljubljeni in upoštevani
 • biti ematični in slišati sebe/druge
 • preseči strah pred zavrnitvijo,
 • izboljšati odnose ter komunikacijo,
 • znati poskrbeti tako zase, kot za druge,
 • razumeti konflikte, odtujenost in znati najti način kako se (ponovno) zbližati in povezati

Notranja moč in samospoštovanje

 • prepoznati svoje potenciale, jim slediti in jih uresničevati,
 • znati videti vrednost v sebi in svoje kvalitete;
 • pridobiti na samospoštovanju in znati spoštovati druge,
 • naučiti se svoje misli in dejanja usmerjat k rešitvam in ter dosegati želene rezultate

Sprejemanje odločitev

 • naučiti se sprejemati odločitve, ki so v prid vseh
 • znati postavljati meje, znate rečt »DA odnosu«,
 • podajati povratno informacijo
 • naučiti se upravljat s časom,
 • razvijati zdrave navade,
 • da je razumevanje sebe/drugih in komunikacija ključni temelj za izpolnjene odnose

Čas zase

 • odločiti se za čas zase, za sprostitev in svoje veselje,
 • si dovoliti kdaj samo počivati,
 • zavedati se, da je ustvarjalnost, kreativnost in učenje stalen proces,
 • spoštovati zdravo dnevno rutino in jo aktivno vpeljati v vsakdan
 • strmeti k ravnovesju med delom in počitkom
 • doseči ravnovesje na vseh področjih

Sprejemanje čustev

 • razumeti svoja čustva  in se naučiti upravljati z njimi,
 • uporabljati jih kot notranji kompas ki nam sporočajo kaj se z nami dogaja,
 • preseči strah v sebi in pred drugimi,
 • naučiti se jih sprejeti,
 • naučiti se jih izrazit, brez strahu pred zavrnitvijo,
 • naučiti se izraziti – svoja čustva, poglede in slišat sporočilo drugega, na način ki doprinese odnosu,
 • dovoliti si biti avtentičen in ranljiv

UČINKOVITE MISLI in VEDENJA

 • Pridobiti nove poglede in se jih naučiti,
 • naučiti se biti opazovalec svojih misli in jih znati usmerjati v želeno smer,
 • znati upravljati z notranjim kritikom – da niste dovolj,.
 • zavestno izbirati misli, prepričanja, ki vas podpirajo
 • opustiti občutek krivde in se učiti sprejeti takšni kot ste
 • izbirati vedenja, ki prispevajo k odnosu in želenim rezultatom

PRAKTIČNO – IKUSTVENO ZNANJE

 • spoznati kaj si resnično želimo, kaj nas izpolnjuje
 • naučiti se kako izvesti akcijski načrt (s strategijo in podporo) za uresničitev naših želja,
 • naučiti se delati samopresojo sebe, ki nam pomaga, da ne reagiramo v hipu in doseči ravnovesje
 • pridobite znanje – kako voditi svoj um,
 • in obogateni z znanjem osebno in odnosno zrasti

Razumevanje sebe

 • lažje razumeti sebe in druge ljudi, okoliščine
 • ugotoviti, kaj je tisto kar nam manjka,
 • se zavedati pogojenosti,
 • razumeti svoje potrebe in kako deluje celostno vedenje,
 • razumeti, zakaj vsak zaznava svet drugače,
 • razumeti, da izbira učinkovitih vedenj vodi k zadovoljstvu in notranjemu miru,
 • s tem znanjem izboljšati kakovost vašega življenja

Sodelovanje s terapevtom, coachom in aktivna uporaba tega znanja nam doprinaša na različnih življenjskih področjih – tako partnerskih, družinskih, prijateljskih, osebnih kot tudi poslovnih.  

S tem znanjem postanemo boljši PARNER, OČE/MAMA, OTROK, VODJA/SODELAVEC,  UČITELJ/UČENEC in PRIJATELJ.

S sodelovanjem z menoj je hitreje in lahkotneje.

»Osebna, odnosna in poslovna preobrazba je pot ki vodi k notranjemu zadovoljstvu.« 

Se že nekaj časa sprašujete:

 •  Ali v ODNOSU ostati ali iti?
 • Kako se soočati z nezvestobo, izgubo, ločitvijo, osamljenostjo?
 • Se počutite kdaj neslišane, nerazumljene, odtujene?
 • Soočate, da je vse na vas?
 • Kako se izraziti in slišati sebe/druge?
 • Kako rutino, tišino, odtujenost ali nepovezovalna vedenja – kritiziranje, pritoževanje, muljenje, umik, kričanje, nadzor,. zamenjati z ljubečimi, spoštljivimi vedenji?
 • Kako zmanjšati konflikte, prepire? 
 • Kako osamljenost, zapuščenost, bolečino razumeti in delovati v prid nepozabnih skupnih trenutkov?
 • Kako dolgoročno občuti strast, ljubezen, nežne, ljubeče dotike in sočutno intimnost?
 • Kako se (ponovno) približati in povezati v odnosu?

 • Kako sodelovati z OTROKOM, ki ne upošteva in se igrati OTROKOVO IGRO?

 • Kako pridobiti na SAMOSPOŠTOVANJU?
 • Kako SPREJETI sebe, druge, okoliščine?
 • Kako sprejeti ODLOČITVE in upravljati s časom?

 • Govorite, da je že skrajni čas, za ČAS ZASE?

 • Kaj so moje prave ŽELJE ali kako jih uresničiti?

 • Kako to, da se včasih počutimo nezadovoljno in sploh ne vemo zakaj?
 • Občutim več neprijetnih OBČUTKOV (žalost, preobremenjenost, pritoževanje, razočaranost, skrbi, nezaupanje, strah, jezo, krivdo, praznino,.) kot prijetnih?
 • Kako jih nadomestiti s prijetnimi?

 • Kako se brez strahu  IZRAZITI – svoj pogled, občutja, potrebe?
 • Kako si dovoliti biti AVTENTIČNA in ranljiva?
 • Kako ematično komunicirati, da se ob drugih počutite ljubljene, pomembne, slišane in upoštevane?

 • Kako lahkotneje upravljati s STRESOM – v partnerskem odnosu, družini, delovnem mestu,.?

 • Kako kakovostno slediti svoji poti in živeti duševno zdravje?

Kaj boste pridobili:

INDIVIDUALNI PROGRAM – OSEBNI

Za notranje zadovoljstvo

 • nov pogled in večje zavedanje (sebe)
 • na notranji moči in samospoštovanju
 • lažje vzpostavljali in gradili odnose
 • naučili se boste sprejeti in tudi druge
 • naučili se boste upravljat s časom
 • odločili se boste za čas zase
 • dejanja usmerjali k učinkovitejšim rešitvam
 • znali upravljati z notranjim kritikom
 • razumeli svoja čustva in se naučili upravljati z njimi
 • učinkovit nadzor nad sabo – svojimi mislimi, čustvi, vedenji
 • razumeli boste sebe in druge ljudi
 • spoznali kaj si si resnično želite
 • sledili boste svojim željam, ciljem
 • naučili se boste delati samopresojo sebe
 • in izbirati učinkovita vedenja, ki prispevajo k odnosu in želenim rezultatom
 • znanje in orodje – kako vodit svoj um
 • obogateni z znanjem osebno zrastli
 • pristno in avtentično zaživeli

INDIVIDUALNI PROGRAM – ODNOSI

Za spoštljive in ljubeče odnose

 • Razumeli boste – partnerja, družinske člane, otroke, sodelavce,.
 • jasnejši uvid v odnosne situacije
 • razumevanje – zakaj občutite bolečino?
 • razumevanje svojih vlog
 • naučili upravljati z nepovezovalnimi vedenji – kritiziranje, pritoževanje, muljenje, umik,.
 • naučili se boste izraziti svoje potrebe, čustva brez strahu pred zavrnitvijo in kritiko, na način ki doprinese odnosu
 • naučili se boste izraziti svoj pogled in slišati sporočilo drugega
 • naučili se boste biti ljubeč/a, povezovalna, lahkotna v odnosu
 • razumeli in zmanjšali konflikte, prepire in znali najti način, da se ponovno zbližate in ljubeče, sočutno povežete
 • izboljšali svojo komunikacijo
 • spoštovali sebe in druge
 • izboljšali odnose in gradili na trdnih temeljih
 • počutili ljubljeni, pomembni, slišani in upoštevani
 • aktivno vstopili po poti kakovostnega in  izpolnjenega odnosa

PARTNERSKA TERAPIJA

Za zmanjšanje konfliktov in ljubeče, sočutno, povezano partnerstvo

 • Razumeli boste – partnerja, družinsko dinamiko
 • razumevanje – zakaj se počutita neslišana, nevidena, nepomembna, neljubljena?
 • razumevanje iluzije popolnega odnosa
 • razumevanje – kaj je ključno, da je spolnost lahko dolgoročna, strastna in ljubeča
 • razumevanje – nepovezovalnih vedenj ki uničujejo odnose in vodijo v nezvestobo
 • naučili upravljati z nepovezovalnimi vedenji – kritiziranje, pritoževanje, muljenje, umik,.
 • in naučili izbirati povezovalna vedenja
 • naučili se boste izraziti svoje potrebe, čustva brez strahu pred zavrnitvijo in kritiko, na način ki doprinese odnosu
 • naučili se boste izraziti svoj pogled in slišati sporočilo drugega
 • razumeli in zmanjšali konflikte, prepire in znali najti način, da se ponovno zbližate in ljubeče, sočutno povežete
 • izboljšali svojo komunikacijo
 • spoštovali sebe in druge
 • izboljšali odnose in gradili na trdnih temeljih
 • počutili ljubljeni, pomembni, slišani in upoštevani
 • z razumevanjem psihologije odnosnega področja prispevali k  večji kakovosti razvoja otroka 
 • aktivno vstopili po poti kakovostnega in  izpolnjenega odnosa

POSLOVNI – coaching

Za Uspeh

 • samopresoja sebekje ste zdaj? in kam želite priti?
 • postavitev temeljev( vrednot, poslanstvo, vizija)
 • plan za naprej – usmeritev k rešitvam
 • akcijski načrt za uresničitev vaših želja
 • večji izkoristek vaših potencialov
 • osebni/poslovni razvoj
 • aktivno in dosti hitreje dosegli rezultate
 • ravnovesje med poklicnim in privatnim življenjem

POTEK

V prijeten, vzpodbudnem vzdušju in sodelovanju z menoj se boste počutili kot doma. Zaupali mi boste vašo življenjsko izkušnjo, kar bo meni omogočalo, da vas bolje spoznam in za vas pripravim individualni program prilagojen vašim specifičnim željam in potrebam. Vam pa bo omogočalo da objektivno pogledava kje ste in kam želite priti, kar vam bo doprineslo da se odprete procesu preobrazbe.

Aktivno boste vsak dan raziskovali sebe, iskali boljše izbire in jih skozi nov naučen način pogleda poskušali razumeti in vpeljati v vsak dan.

Obdarovanje sebe

Delo na sebi in raziskovanje sebe je eno najlepših daril, ki jih posameznik lahko podari sebi. Naš celoten 3 ali 6 ali 9 ali 12 mesečni proces je aktivno obarvan tudi ko se ne vidiva. Na koncu vsakega srečanja vas obdarim z informacijami za raziskovanje sebe, ki vas bodo popeljale do novih spoznanj in osebne/odnosne/poslovne preobrazbe. 

Kreativne vaje (trening uma in razumevanje sebe in drugih) vam bodo kvalitetno napolnile čas in vas spodbudile, da ste ustvarjalni, kreativni tudi tekom tedna.

Srečanje

Videli/a se bova osebno 12, 24, 36 ali 48 dni, enkrat na teden/mesec po 1 ali 1,5 uro, lahko tudi preko spleta. Za morebitna vprašanja mi lahko pišete tudi na email.

 

»Čas, ki ga človek investira v sebe, je neprecenljiv.«

Zvedite več in se prijavite na brezplačen posvet.

Z veseljem vam bom odgovorila na vaša vprašanja.

V kolikor ste resnično pripravljeni na spremembo in doprinos sebi in drugim, in vam trenutni finančni položaj to možnost otežuje, se oglasite in bova skupaj dorekli/a možnost sodelovanja tako da bo za obe/a sprejemljivo in izvedljivo.

POGLEDI UDELEŽENCEV

... zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo,  pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata ter, čutim dosti večjo povezanost z vsemi.

Na individualnem coacingu - programu, sem se naučila, da zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo, pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata, ter čutim dosti večjo povezanost z vsemi. Res sem ti hvaležna Petra za to razumevanje in podporo. Hvala ti. 

Tea K.

Na delavnici- programu Zadovoljna/en  sem sem ugotovil kar me resnično veseli in da zadovoljstvo in na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

Simon B.

Ugotovil sem na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

... sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine.

Tvoja nežnost v glasu in sočutne besede so me tako ganle in pomirjale. Bila sem v izredni stiski po ločitvi in razočarana ker mi ni uspelo obdržati zakona. Ob tvojem razumevanju in vedenju kako se soočati z prevaro, sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine. Sprejel je. Neizmerno hvala Petra.

Ksenja

Ob zelo zahtevnem šefu in stresnem delu, sem se vedno bolj spraševala ali je to res kar si želim. Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih. Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja. Ni bilo vedno enostavno, a ko sem se naučila novih pogledov se je odnos z šefom izboljšal, spoznala sem, da kljub vsemu zelo rada opravljam to delo in tudi doma se je odnos izboljšal. Res ti Hvala, Petra.

Nina

Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih.

Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja.

Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam.

Spoznala sem, da so pozitivne misli, afirmacije, meditacije ki sem jih redno trenirala pomembne, a še zdaleč niso dovolj za kvaliteto življenja. Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam. Priporočam vsakemu.

Andreja N.

Ob Petrinem sodelovanju sem se počutila tako sprejeta, razumljena. Naučila sem se  ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj. Vredna sem in notranja močna in vem da imam veliko kvalitet. Hvala.

Jasmina

Naučila sem se ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj.

... tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Draga Petra, bila sem že na ogromnih izobraževanjih, seminarjih, meditacijah, a tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Tamara

Na delavnici - programu Povezan/a sva, sem spoznala kaj me oddaljuje od odnosa in koliko lahko sama prispevam k odnosu. Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu. Res ti hvala Petra.

Romana M.

Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu.

Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Na individualnem coachingu za vodje sem ob  znanju Modre izbire spoznal kaj pomeni biti duševno zdrav in sedaj vem, da ni le dovolj samo meditirati in biti uspešen na delovnem področju. Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Borut

Petra me je znala s svojimi vprašanji in razumevanjem pripeljati do uvida, da sem razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična. Sedaj imam resnično dosti bolj pristen in ljubeč odnos s mojim možem.  Hvala ti.

Mirjana P.

... razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična.

Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Vedno mi je bilo mar za zaposlene, a kot vodja sem se včasih znašel v težki situaciji in se spraševal čemu dati prednost - podjetju ali zaposlenim. Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Matej

Petra je izredno modra ženska in hkrati zelo sočutna, empatična. Njej sem res lahko vse zaupala in sodelovanje z njo je bilo neprecenljivo. Veliko sem se naučila o sebi in o odnosih. Kot poslovno uspešna ženska sem od prepobremenjenosti od vseh nalog si premalo časa vzela za odnos in sva se s partnerjem odtujila. Od sedaj naprej strmim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.

Sara K.

... od sedaj naprej strim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.