INDIVIDUALNEN COACHING ZA VODJE

Programi za osebno, odnosno in poslovno preobrazbo

Petra Cirkovski – coach, strokovnjakinja za odnose in osebno rast, razvoj vodij, kadrov

V programe sem zajela strokovna, znanstvena, psihološka znanja  in lastna spoznanja,  ob mojem raziskovalnim delu, ki sem jih pridobila skozi izkušnje in ga potrdila s prakso.  

_____________

Znanje modre izbire je doprineslo stotinam ljudem, da so pridobili znanje celostnega razumevanja človeka in se naučili sprejeti sebe, druge, okoliščine, ter uravnoteženo in kakovostno zaživeli na vseh področjih.

_____________

Moja srčna pot in hkrati naloga je podpora in spodbuda vodjem, zaposlenim, da sledijo poti ob kateri se zjutraj zbudijo navdušeni, inspirirani, se počutijo varni, spoštovani, slišani, izpolnjeni, zadovoljni, dosegajo rezultate in povezani s sodelavci na delovnem mestu.”

_____________

Kako voditi sebe in druge?

Kako komunicirati za spoštljivo in uspešno sodelovanje? 

Kako doseči ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem?

Kako prispevati k večji zavzetosti, učinkovitosti in kakovosti?

Kako se povezati in ustvariti dobro delovno klimo?

Kako doseči, da vsi sledijo isti viziji?

Kako voditi in delovati v prid podjetja in zaposlenih?

Kaj je ključno za uspeh podjetja?

“Najboljša investicija je investicija vase!”   Warren Buffett

“V znanju je moč!”

Z veseljem bom sodelovala z vami, da:

 • ste pripravljeni biti učitelji in hkrati učenci
 • želite slediti modrosti: »Temelj vsakega uspešnega podjetja je kakovostno vodenje, dobri odnosi in spoštovanje vsakega posameznika«,
 • želite strmeti k soglasju, ravnovesju in k stalnim izboljšavam, tako v vodenju kot v kakovosti na vseh področjih
 • bi radi bolje razumeli sebe in druge, ter jih lažje sprejeli in iskali skupno rešitev za kakovost odosov in podjetja
 • se zavedate, da je dobra kumunikacija pomemben temelj za sodelovanje in uspeh podjetja
 • želite ustvariti prostor povezanosti in spoštovanja
 • ste pripravljeni iti v akcijo in narediti kaj je potrebno za dosego želja, ciljev 
 • se zavzemate za osebni, odnosni in poslovni razvoj zaposlenih

»Človek človeku, je biti sočuten do vseh živih bitij.« 

PROGRAM vam omogoča, da po korakih dosežete pomembne spremembe na ključnih področjih:

Odnosi

 • se počutiti slišani in upoštevani
 • preseči strah pred zavrnitvijo, konkurenco
 • izboljšati odnose ter komunikacijo,
 • znati poskrbeti tako zase, kot za druge,
 • razumeti konflikte in znati upravljati z njimi
 • ustvariti zaupni prostor sodelovanja 
 • prispevati k učinkovitosti in zavzetosti tima
 • prispevati, da zaposleni sledijo isti viziji

Notranja moč in samospoštovanje

 • prepoznati svoje potenciale, jim slediti in jih uresničevati, in od drugih
 • znati videti vrednost v sebi in svoje kvalitete;
 • pridobiti na ugledu in  samospoštovanju, ter znati spoštovati druge,
 • se osvoboditi teže bremen in znati predati naloge drugim
 • naučiti se svoje misli in dejanja usmerjat k rešitvam in dosegati želene rezultate
 • osvojiti vodstvene veščine

Sprejemanje odločitev

 • naučiti se sprejemati odločitve, ki so v prid vseh
 • znati postavljati meje, znate rečt »ne«,
 • podajati povratno informacijo
 • naučiti se upravljat s časom,
 • razvijati zdrave navade,
 • da je razumevanje sebe/drugih in komunikacija ključni temelj za trdne odnose in uspeh podjetja

Čas zase

 • odločiti se za čas zase, za sprostitev in svoje veselje,
 • si dovoliti kdaj samo počivati,
 • zavedati se, da je ustvarjalnost, kreativnost in učenje stalen proces,
 • spoštovati zdravo dnevno rutino in jo aktivno vpeljati v vsakdan
 • strmeti k ravnovesju med delom in počitkom
 • doseči ravnovesje na vseh področjih

Sprejemanje čustev

 • razumeti svoja čustva  in se naučiti upravljati z njimi,
 • uporabljati jih kot notranji kompas ki nam sporočajo kaj se z nami dogaja,
 • preseči strah v sebi in pred drugimi,
 • naučiti se jih sprejeti,
 • naučiti se jih izrazit, brez strahu pred zavrnitvijo,
 • naučiti se izraziti – svoja čustva, poglede in slišat sporočilo drugega, na način ki doprinese odnosu,
 • dovoliti si biti avtentičen in ranljiv

UČINKOVITE MISLI in VEDENJA

 • Pridobiti nove poglede in se jih naučiti,
 • naučiti se biti opazovalec svojih misli in jih znati usmerjati v želeno smer,
 • znati upravljati z notranjim kritikom – da niste dovolj,.
 • zavestno izbirati misli, prepričanja, ki vas podpirajo
 • opustiti občutek krivde in se učiti sprejeti takšni kot ste
 • izbirati vedenja, ki prispevajo k odnosu in želenim rezultatom

PRAKTIČNO – IKUSTVENO ZNANJE

 • izpolnjujoče slediti svojemu poslanstvu
 • naučiti se kako izvesti akcijski načrt (s strategijo in podporo) za uresničitev naših želja, vizije
 • naučiti se delati samopresojo sebe, ki nam pomaga, da ne reagiramo v hipu,
 • pridobite znanje – kako voditi svoj um,
 • in obogateni z znanjem osebno, odnosno in poslovno zrasti

Razumevanje sebe

 • lažje razumeti sebe in druge ljudi,
 • ugotoviti, kaj je tisto kar nam manjka,
 • se zavedati pogojenosti,
 • razumeti svoje potrebe in kako deluje celostno vedenje,
 • razumeti, zakaj vsak zaznava svet drugače,
 • razumeti, da izbira učinkovitih vedenj vodi k zadovoljstvu in notranjemu miru,
 • s tem znanjem izboljšati kakovost vašega podjetja, kot življenja

Sodelovanje s coachom in aktivna uporaba znanja psihologije Modre izbire nam doprinaša na različnih življenjskih področjih – tako partnerskih, družinskih, osebnih, prijateljskih, kot tudi poslovnih.  

S tem znanjem postanemo boljši PARNER/KA, OČE/MAMA, VODJA/SODELAVEC,  UČITELJ/UČENEC in PRIJATELJ.

S sodelovanjem z menoj lahko zagotovo vse to hitreje in lahkotneje dosežete.

Se srečujete s temi vprašanji:

 • Se kdaj počutite neslišane, nerazumljene?
 • Občasno občutite, da vaše informacije niso upoštevane?
 • Se soočate, da je vse na vas?
 • Kako se še bolje POVEZATI z zaposlenimi?
 • Kako prispevati, da bo tim učinkovit in zavzet?

 • Kako pridobiti na SAMOSPOŠTOVANJU in UGLEDU?
 • Kako SPREJETI sebe, druge, okoliščine?
 • Kako z zadovoljstvom priti in oditi iz podjetja?
 • Kako prispevati, da vsi sledijo isti viziji?
 • Kako voditi sebe in druge?

 • Kako sprejeti ODLOČITVE in upravljati s časom?
 • Se že nekaj časa soočate, da prestavljate pomembne odločitve, naloge, a se zavedate, da bi lahko bili še bolj učinkoviti?
 • Kako se soočati s spremembami v podjetju?

 • Govorite, da je že skrajni čas, za ČAS ZASE?

 • Kaj je moja prava VIZIJA in kako jo uresničiti/živeti? 
 • Kako zaživeti uravnoteženo življenje na vseh področjih?

 • Kako to, da se včasih počutim nezadovoljno/brezvoljno in sploh ne vemo zakaj?

 • Občutim več neprijetnih OBČUTKOV (žalost, preobremenjenost, pritoževanje, razočaranost, nezaupanje, strah, jezo, krivdo,. – kot prijetnih?
 • Kako jih nadomestiti s prijetnimi? 
 • Kako se brez strahu  izraziti – svoj pogled, občutja?

 • Kako lahkotneje upravljati s STRESOM na delovnem mestu,.?

 • Kako kakovostno slediti svoji poti?

Kaj boste pridobili:

INDIVIDUALNI PROGRAM – OSEBNI

Za notranje zadovoljstvo

 • nov pogled in večje zavedanje (sebe)
 • na samospoštovanju
 • lažje vzpostavljali in gradili odnose
 • naučili se boste sprejeti in tudi druge
 • naučili se boste upravljat s časom
 • odločili se boste za čas zase
 • dejanja usmerjali k učinkovitejšim rešitvam
 • znali upravljati z notranjim kritikom
 • razumeli svoja čustva in se naučili upravljati z njimi
 • učinkovit nadzor nad sabo – svojimi mislimi, čustvi, vedenji
 • razumeli boste sebe in druge ljudi
 • spoznali kaj si si resnično želite
 • sledili boste svojim željam, ciljem
 • naučili se boste delati samopresojo sebe
 • in izbirati učinkovita vedenja, ki prispevajo k odnosu in želenim rezultatom
 • znanje in orodje – kako vodit svoj um
 • obogateni z znanjem osebno zrastli
 • pristno, avtentično in karizmatično zaživeli

INDIVIDUALNI PROGRAM – ODNOSI

Za spoštljive in sodelovalne odnose

 • Razumeli boste – sodelavce, druge
 • jasnejši uvid v odnosne situacije
 • razumevanje – zakaj občutite bolečino?
 • razumevanje iluzije popolnega odnosa
 • razumevanje svojih vlog
 • naučili se boste izraziti svoje potrebe, čustva brez strahu pred zavrnitvijo in kritiko, na način ki doprinese odnosu in podjetju
 • naučili se boste izraziti svoj pogled in slišati sporočilo drugega
 • naučili se boste biti  povezovalni, lahkotni v odnosu
 • razumeli konflikte in znali upravljati z njimi
 • izboljšali svojo komunikacijo
 • spoštovali sebe in druge
 • prispevali k učinkovotosti in zavzetosti zaposlenih
 • izboljšali odnose in gradili na sodelovalnem timu
 • osvojili temeljne vodstvene veščine
 • aktivno vstopili po poti kakovostnega odnosa

POSLOVNI – coaching

Za Uspeh

 • samopresoja sebekje ste zdaj? in kam želite priti?
 • postavitev temeljev( vrednot, poslanstvo, vizija)
 • plan za naprej – usmeritev k rešitvam
 • akcijski načrt za uresničitev vaših želja
 • večji izkoristek vaših potencialov
 • osebni/poslovni razvoj
 • aktivno in dosti hitreje dosegli rezultate
 • ravnovesje med poklicnim in privatnim življenjem

POTEK

V prijeten, vzpodbudnem vzdušju in sodelovanju z menoj se boste počutili kot doma. Zaupali mi boste vašo življenjsko izkušnjo, kar bo meni omogočalo, da vas bolje spoznam in za vas pripravim individualni program prilagojen vašim specifičnim željam in potrebam. Vam pa bo omogočalo da objektivno pogledava kje ste in kam želite priti, kar vam bo doprineslo da se odprete procesu preobrazbe.

Aktivno boste vsak dan raziskovali sebe, iskali boljše izbire in jih skozi nov naučen način pogleda poskušali razumeti in vpeljati v vsak dan.

Obdarovanje sebe

Delo na sebi in raziskovanje sebe je eno najlepših daril, ki jih posameznik lahko podari sebi. Naš celoten 3 ali 6 ali 9 ali 12 mesečni proces je aktivno obarvan tudi ko se ne vidiva. Na koncu vsakega srečanja vas obdarim z informacijami za raziskovanje sebe, ki vas bodo popeljale do novih spoznanj. 

Kreativne uganke – vaje (trening uma in razumevanje sebe) vam bodo kvalitetno napolnile čas in vas spodbudile, da ste ustvarjalni, kreativni tudi tekom tedna.

Srečanje

Videli/a se bova osebno 12, 24, 36 ali 48 dni, enkrat na teden/mesec po 1 ali 1,5 uro, lahko tudi preko spleta. Za morebitna vprašanja mi lahko pišete tudi na email.

 

»Čas, ki ga človek investira v sebe, je neprecenljiv.«

Zvedite več in se prijavite na brezplačen posvet.

Z veseljem vam bom odgovorila na vaša vprašanja.

V kolikor ste resnično pripravljeni na spremembo in doprinos sebi in drugim, in vam trenutni finančni položaj to možnost otežuje, se oglasite in bova skupaj dorekli/a možnost sodelovanja tako da bo za obe/a sprejemljivo in izvedljivo.

POGLEDI UDELEŽENCEV

... zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo,  pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata ter, čutim dosti večjo povezanost z vsemi.

Na individualnem coacingu - programu, sem se naučila, da zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo, pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata, ter čutim dosti večjo povezanost z vsemi. Res sem ti hvaležna Petra za to razumevanje in podporo. Hvala ti. 

Tea K.

Na delavnici- programu Zadovoljna/en  sem sem ugotovil kar me resnično veseli in da zadovoljstvo in na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

Simon B.

Ugotovil sem na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

... sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine.

Tvoja nežnost v glasu in sočutne besede so me tako ganle in pomirjale. Bila sem v izredni stiski po ločitvi in razočarana ker mi ni uspelo obdržati zakona. Ob tvojem razumevanju in vedenju kako se soočati z prevaro, sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine. Sprejel je. Neizmerno hvala Petra.

Ksenja

Ob zelo zahtevnem šefu in stresnem delu, sem se vedno bolj spraševala ali je to res kar si želim. Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih. Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja. Ni bilo vedno enostavno, a ko sem se naučila novih pogledov se je odnos z šefom izboljšal, spoznala sem, da kljub vsemu zelo rada opravljam to delo in tudi doma se je odnos izboljšal. Res ti Hvala, Petra.

Nina

Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih.

Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja.

Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam.

Spoznala sem, da so pozitivne misli, afirmacije, meditacije ki sem jih redno trenirala pomembne, a še zdaleč niso dovolj za kvaliteto življenja. Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam. Priporočam vsakemu.

Andreja N.

Ob Petrinem sodelovanju sem se počutila tako sprejeta, razumljena. Naučila sem se  ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj. Vredna sem in notranja močna in vem da imam veliko kvalitet. Hvala.

Jasmina

Naučila sem se ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj.

... tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Draga Petra, bila sem že na ogromnih izobraževanjih, seminarjih, meditacijah, a tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Tamara

Na delavnici - programu Povezan/a sva, sem spoznala kaj me oddaljuje od odnosa in koliko lahko sama prispevam k odnosu. Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu. Res ti hvala Petra.

Romana M.

Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu.

Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Na individualnem coachingu za vodje sem ob  znanju Modre izbire spoznal kaj pomeni biti duševno zdrav in sedaj vem, da ni le dovolj samo meditirati in biti uspešen na delovnem področju. Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Borut

Petra me je znala s svojimi vprašanji in razumevanjem pripeljati do uvida, da sem razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična. Sedaj imam resnično dosti bolj pristen in ljubeč odnos s mojim možem.  Hvala ti.

Mirjana P.

... razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična.

Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Vedno mi je bilo mar za zaposlene, a kot vodja sem se včasih znašel v težki situaciji in se spraševal čemu dati prednost - podjetju ali zaposlenim. Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Matej

Petra je izredno modra ženska in hkrati zelo sočutna, empatična. Njej sem res lahko vse zaupala in sodelovanje z njo je bilo neprecenljivo. Veliko sem se naučila o sebi in o odnosih. Kot poslovno uspešna ženska sem od prepobremenjenosti od vseh nalog si premalo časa vzela za odnos in sva se s partnerjem odtujila. Od sedaj naprej strmim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.

Sara K.

... od sedaj naprej strim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.