KAKO VODITI SEBE

Kakovost v podjetju

Petra Cirkovski – coach, strokovnjakinja za odnose in osebno rast

DELAVNICA – od 9:00 do 17:00- v živo ali preko Zoom-a

V delavnici združujem psihološko znanstvena dognanja o celostnem razumevanju človeka, ki so osnova za odnosno preobrazbo in lastna spoznanja, ki so rezultat osebnega raziskovalnega dela.

_____________

Znanje modre izbire je doprineslo stotinam ljudem, da so pridobili znanje celostnega razumevanja človeka, na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih, ter uravnoteženo in kakovostno zaživeli na vseh področjih.

_____________

   Kako do spoštovanja na delovnem mestu?

Kako biti povezan z timom? 

O čem lahko odločamo v podjetju?

Kako lahko delo in učenje vidimo kot zabavo?

Kako se soočat z izzivi ob spremembah?

Kako voditi sebe ko nekaj ni tak kot smo si zamislili(pričakovali)?

Kako voditi sebe oz. se uravnovesiti  za zadovoljstvo in večjo kakovost na delovnem mestu?

Kako biti vodja svojega življenja?

_____________

VARNOST, SPOŠTOVANJE, SODELOVANJE, SVOBODA  ODLOČITEV, ZABAVA  UČENJE

Ali lahko na delovnem mestu občutim in živim vse to?

Ali jih lahko sprejmem in razumem kot del svoje poslovne vloge?

“Zadovoljen vodja, sodelavec je zavzet in učinkovit.”

Ljudje, se velikokrat sprašujejo – kaj je tisto kar bi lahko meni omogočilo večjo  zadovoljstvo in kakovost na delovnem mestu? 

In v naravi človeka je, da je notranje motiviran, da išče odgovore za srečo. 

V poplavi vseh informacij, pa se kar hitro lahko zgodi, da spregledamo dejstvo osnovnega razumevanja človeka. 

Z celostnim razumevanjem sebe in aktivno uporabo znanja modre izbire vodimo sebe v kakovostno življenje na vseh področjih.

Zadovoljstvo zaposlenih je ključna prioriteta vodilnim svetovnim podjetjem!

Zakaj? 

Zadovoljni zaposleni, ki jim je omogočen razvoj na vseh področjih, prinašajo več dobička, ker –  so bolj zavzeti, produktivni in manj bolniško odsotni.

Z razumevanjem 3. temeljev človeka se naučite:

 • Razumeti kaj je ključno za kakovost
 • Razumeti in slišati sebe:

-> kako to, da občutimo strah, stisko, bolečino, nemirnost, krivdo,.

-> zakaj se pritožujemo, žalostimo, preveč obremenjujemo, kritiziramo, prestavljamo,.

-> zakaj občutimo bolečino, neprijetna čustva in kako upravljati z njo

 • zaznati neučinkovita vedenja, zaradi katerih zgubljamo notranjo moč, na kakovosti in občutimo nezadovoljstvo
 • prepoznati svojo vrednost, svoje kvalitete
 • sprejeti sebe in situacije takšne kot so
 • umiriti svoj um, ter ga aktivno vodit
 • izbirati vedenja ob katerih se počutimo zadovoljno in notranje mirno
 • kako voditi sebe

Zakaj?

»Ker je voditi sebe, začetek, da lahko kakovostno vodimo druge in pot ki vodi k notranjemu zadovoljstvu in kakovosti v podjetju.« 

Vodje,  zaposleni boste z tem znanjem pridobili:

 • VODJE – znati upravljati z – samo/kritiziranje, pretirano jezenje, večktatno ponavljanje, perfekcionizom, pritoževanjem, pretiranim deloholizmom, vse zmorem sam”, “vse je na meni”,.
 • ZAPOSLENI – znati upravljati z – brezvoljnostjo do dela, prestavljanjem, nezainteresiranostjo  spremembam in novostim, upoštevanjem načel in vrednot podjetja, odsotnostjo z dela, tečnarjenjem, pritoževanjem, kritiziranjem,.
 • celostno razumevanje sebe in drugih
 • na ugledu, notranji moči in samospoštovanju 
 • prepoznali svoje potenciale in jim aktivno sledili
 • v konfliktnih in stresnih situacijah se hitreje notranje umirili in uravnovesili
 • učinkovitejši nadzor nad svojim vedenjem
 • bili bolj zavzeti in produktivni na delovnem mestu
 • lažje dosegali rezultate
 • sprejeli boljše odločitve, ki so v prid vas, odnosa in podjetja
 • osebno zrastli 

»Ko znam voditi sebe, imam večje razumevanje do drugih.« 

Za razumevanje človeka  so pomembni trije temelji in vsi trije so med seboj povezani in sestavljajo celoto. 

Njihovo razumevanje, je prvi korak k celostnemu razumevanju človeka, ki prispeva k  večji kakovosti in sreči v življenju, kot na delovnem mestu.

V sklopu delavnice bomo na praktičnih primerih dobili uvide v naravo človeka in aktivno uporabljali orodje, ter delali samopresojo s katero se naučimo voditi sebe in vzpostavljati učinkovit nadzor nad svojim življenjem.

Zadovoljni zaposleni, so ključen temelj za večjo učinkovitost, zavzetost na delovnem mestu in uspeh v podjetju. 

Vodja, ki ima to znanje in razumevanje vodi sebe in druge na način, da ustvarja pogoje kjer so lahko zaposleni zadovoljni na delovnem mestu.

“Znanje Modre izbire, da temeljni pogled, da se odločimo,

da z zadovoljstvom opravljamo svoje dolžnosti.”

1. del – DELAVNICA

1. Temelj razumevanje človeka v praksi

Kaj je tisto kar nas dela resnično zadovoljne na delovnem mestu?

Se sprašujete kdaj, da kljub temu, da dobro delate, a še vedno občutite kdaj nezadovoljstvo ali da vam nekaj manjka?

Kaj je tisto kar manjka? 

Na delavnici bomo skozi oči Modre izbire na praktičnih primerih in izkustveno doživeli in zaobjeli razumevanje osnovnega temelja človeka – to so naše potrebe.

Kaj boste pridobili z to delavnico:

 • poglobljeno razumevanje vaših gensko zapisanih potreb
 • razumevanje kako to da se počutim ne/zadovoljno
 • prepoznavanje vaše trenutne situacije in na katerih področjih še je fino delati
 • razumevanje zakaj ni le dovolj pozitivno misliti
 • razumevanje na katerih vidikih je potrebno delati, da se lahko počutimo samospoštovani in notranje močni, ter pridobimo na pomembnosti
 • naučite se delati samopresojo sebe, skozi razumevanje potreb
 • pridobite razumevanje, kaj nas dela resnično zadovoljne
 • naučite se vzpostavljat učinkovit nadzor nad svojim življenjem

S to delavnico dobimo uvid v prvi temelj razumevanje človeka in hkrati se zavemo odgovornosti do sebe za naše duševno zdravje in večjo kakovost v življenju in podjetju. 

2. del – DELAVNICA

2. in 3. Temelj razumevanje človeka v praksi

Kako voditi sebe?

Na delavnici bomo na primerih zaobjeli vse tri temelje razumevanja človeka. S samopresojo in pravim razumevanjem človeka se bomo naučili uravnovesiti, ter izbirati nova vedenja, ki prispevajo k večjemu zadovoljstvu in kakovosti v podjetju. 

Kaj boste pridobili:

 • poglobljeno razumevanje celostnega vedenja
 • poglobljeno razumevanje zakaj vsak zaznava svet drugače
 • razumevanje – zakaj občutimo bolečino/ neprijetne občutke
 • razumevanje svojih občutij in sprememba v prijetnejša občutja
 • naučili se boste vodit svoj um – imeti pod nadzorom svoje misli, čustva in vedenja
 • naučili se boste izbirati vedenja, ki vodijo k večji učinkovitosti, zadovoljstvu in notranjem miru
 • naučili se boste delati samopresojo občutij, vedenj, prepričanj, si postavljati vprašanja, ki prispevajo k odnosom in doseganju rezultatov

Razumevanje 3 temeljev človeka je osnova za osebnostno rast, grajenje odnosov in večjo kvaliteto življenja – kakovost v podjetju. 

3. del – DELAVNICA

Samopresoja sebe

Kako se uravnovesiti, ko smo v sebi nemirni, občutimo neprijetnost, ko imamo občutek, da na delovnem mestu nismo tako učinkoviti kot bi radi bili?

Kaj si naj mislim o sebi, ko mi ni dobro, ko nisem izpolnil/a pričakovanj sebe/drugih?

Kako voditi sebe in z zadovoljstvom kakovostno delovati na delovnem mestu?

V tem delu delavnice bomo v celoti na praktičnih primerih zajeli vse temelje celostnega razumevanja človeka in imeli pravo razumevanje le teh. Z aktivno samopresojo in spremembo vedenja se bomo uravnovesili in učinkovito vodili sebe.

Kaj boste pridobili:

 • orodje, kako vodi svoj um – imeti pod nadzorom svoje misli, čustva, vedenja
 • naučili se boste delati celostno samopresojo sebe – si postavljati vprašanja, ki prispevajo k odnosom in želenim rezultatom
 • naučili se boste sprejeti sebe, druge, okoliščine takšne kot so
 • na notranji moči in samospoštovanju
 • lažje se boste povezali
 • 5 minut časa, da se naučimo prepoznati svoje vrednosti
 • naučili se boste kako voditi sebe in se uravnovesiti
 • obogateni z znanjem boste osebno zrastli

»Samo notranje močni in zadovoljni lahko kakovostno opravijo svoje delo.« 

ZNANJE MODRE IZBIRE vam omogoča:

 • UČINKOVITEJŠE ODNOSE

Ljudje, ki imajo celostno razumevanje človeka in delujejo v prid odnosa, imajo boljše medosebne odnose.

 • USPEH NA DELOVNEM MESTU

Vsak uspeh je v veliki meri odvisen od dobrih medsebojnih odnosov. Sodelavci, ki se zavedajo tega pomena, veljajo za najbolj učinkovite v podjetju. 

 • SPREJEMANJE BOLJŠIH ODLOČITEV

Z razumevanjen svojih prepričanj, vedenj in občutij sprejemamo boljše odločitve ki so v prid odnosa in podjetja.

 • BOLJŠE POČUTJE

Ljudje, ki znajo voditi sebe, se hitreje povežejo, doživljajo manj neprijetnih občutkov in stresa, ter so bolj izpolnjeni in zadovoljni. 

 • DUŠEVNO ZDRAVJE

Ljudje, ki  sodelujejo so duševno zdravi. 

Celostno razumevanje človeka je modrost človeka. Na srečo se ga lahko naučimo.

Znanje MODRE IZBIRE  je zelo uporabna za vsa odnosna področja – vodja/sodelavec, učitelj/učenec, mož/žena, oče/mati/otrok, prijatelj.

Razumevanje 3 temeljev človeka je osnova za osebno preobrazbo, notranje zadovoljstvo, grajenje odnosov in večjo kakovost na delovnem mestu.

Z znanjem Modre izbire in njeno aktivno vpeljavo v vsak dan, se naučimo prisluhniti sebi, se sprejeti, pridobiti na samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih ter aktivno skrbeti zase in kakovost v podjetju.

DELAVNICA - KAKO VODITI SEBE

PRIJAVA NA DELAVNICO

Skupaj bomo sodelovali 8 ur od 9:00 do 17:00

Na delavnici prejmete:

 • Vsebino – Kako voditi sebe
 • Praktične vaje – ki jih lahko kadarkoli vedno znova na različnih primerih uporabite

Kdo bo vaša mentorica?

Petra Cirkovski je izkušena strokovnjakinja za odnose, osebno rast, razvoj vodij, kadrov. Specializirana na področju celostnega razumevanja človeka, ki je osnova za osebno in odnosno preobrazbo, večjo kakovost v življenju kot v podjetju.

Na poti v celostno razumevanje človeka je doprinesla  mnogim ljudem, da znajo prisluhniti sebi, se prejeti, pridobiti na notranji moči in samospoštovanju, izpolnjujočih odnosih in aktivno skrbeti zase – notranje zadovoljstvo.

Znanje psihologije teorije izbire – realitetna terapija, NLP coaching, Kognitivna-vedenjska terapija, Čustvena inteligenca in Mehke veščine temeljijo na podobnih temeljih in druga drugo dopolnjujejo. Vseh pet vej in njena osebna spoznanja je v 21 letih raziskovanja in učenja združila v celoto Modra izbira.

Z tem znanjem Modre izbire in njenim sodelovanjem na individualnih coachingih, delavnicah jim je pravtako doprinesla, da so osvojili vodstvene kompetence, mehke veščine in znanje celostnega razumevanja človeka, ki so ga implementirali v proces dela, s katerim so pridobili na duševnem  zdravju, večji kakovosti in učinkovitosti vodenja, tima in zaposlenih, ter ustvarili povezovalno ekipo, ki deluje v prid odnosa in podjetja. 

“Zadovoljen vodja, zaposlen je neprecenljiv doprinos podjetju!”

POGLEDI UDELEŽENCEV 

... zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo,  pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata ter, čutim dosti večjo povezanost z vsemi.

Na individualnem coacingu - programu, sem se naučila, da zdaj lažje razumem moža, otroke ko se jezijo, pritožujejo, umikajo, ne upoštevajo in dosti hitreje znam to spustiti, sprejeti in delovati v prid odnosa. Ko sem se naučila ozavestiti svoja čustva, vedenja in izbirati povezovalna vedenja, so se zmanjšali prepiri in moj partnerski odnos se je resnično izboljšal in tudi otroka me bolj upoštevata, ter čutim dosti večjo povezanost z vsemi. Res sem ti hvaležna Petra za to razumevanje in podporo. Hvala ti. 

Tea K.

Na delavnici- programu Zadovoljna/en  sem sem ugotovil kar me resnično veseli in da zadovoljstvo in na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

Simon B.

Ugotovil sem na katerih področjih še moram aktivno zavihati rokave in iti v akcijo.

... sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine.

Tvoja nežnost v glasu in sočutne besede so me tako ganle in pomirjale. Bila sem v izredni stiski po ločitvi in razočarana ker mi ni uspelo obdržati zakona. Ob tvojem razumevanju in vedenju kako se soočati z prevaro, sem spoznala, da ga še vedno ljubim in da ima tudi dobre kvalitete in mu oprostila, ter sprejela njega, okoliščine in ponovno izbrala da se poveževa in delujeva v prid odnosa in družine. Sprejel je. Neizmerno hvala Petra.

Ksenja

Ob zelo zahtevnem šefu in stresnem delu, sem se vedno bolj spraševala ali je to res kar si želim. Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih. Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja. Ni bilo vedno enostavno, a ko sem se naučila novih pogledov se je odnos z šefom izboljšal, spoznala sem, da kljub vsemu zelo rada opravljam to delo in tudi doma se je odnos izboljšal. Res ti Hvala, Petra.

Nina

Vmes sem bila že čisto utrujena in izčrpana od dela in od vsega, kar se je poznalo tudi doma na odnosih.

Skozi najine pogovore, sem odkrila, na katerih področjih je še potrebno da opustim stara omejujoča prepričanja in pričakovanja.

Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam.

Spoznala sem, da so pozitivne misli, afirmacije, meditacije ki sem jih redno trenirala pomembne, a še zdaleč niso dovolj za kvaliteto življenja. Sedaj res razumem kaj je kvaliteta življenja in kaj narediti ko se počutim neprijetno. Hvala ti za to razumevanje in kako si lahko ob tem pomagam. Priporočam vsakemu.

Andreja N.

Ob Petrinem sodelovanju sem se počutila tako sprejeta, razumljena. Naučila sem se  ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj. Vredna sem in notranja močna in vem da imam veliko kvalitet. Hvala.

Jasmina

Naučila sem se ukrotiti svojega notranjega kritika, hlastanja po perfekcionizmu in sem ponovno znala v sebi prepoznati in videti to vrednost in se sprejeti takšna kot sem sedaj.

... tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Draga Petra, bila sem že na ogromnih izobraževanjih, seminarjih, meditacijah, a tako celostno poglobljenega razumevanja sebe, razumevanja zakaj se počutim kdaj brez volje, nezadovoljno in sploh ne vem zakaj, sem pridobila le na tej delavnici Zadovoljna/en sem.

Tamara

Na delavnici - programu Povezan/a sva, sem spoznala kaj me oddaljuje od odnosa in koliko lahko sama prispevam k odnosu. Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu. Res ti hvala Petra.

Romana M.

Bila sem že na kar nekaj delavnicah, a sem na tej v čisto novi luči razumela kaj je konflikt in kako ga rešiti in se ponovno približati mojemu dragemu.

Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Na individualnem coachingu za vodje sem ob  znanju Modre izbire spoznal kaj pomeni biti duševno zdrav in sedaj vem, da ni le dovolj samo meditirati in biti uspešen na delovnem področju. Sedaj si dosti več časa vzamem za družino, svojo partnerko in zabavo in to me res osrečuje.

Borut

Petra me je znala s svojimi vprašanji in razumevanjem pripeljati do uvida, da sem razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična. Sedaj imam resnično dosti bolj pristen in ljubeč odnos s mojim možem.  Hvala ti.

Mirjana P.

... razrešila in spustila travmo iz otroštva z očetom in si začela dovoljevati biti ljubljena, ranljiva in avtentična.

Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Vedno mi je bilo mar za zaposlene, a kot vodja sem se včasih znašel v težki situaciji in se spraševal čemu dati prednost - podjetju ali zaposlenim. Ob Petrinem vodenju sem spoznal kaj je v moji moči in kaj ni in da lahko delujem v prid podjetja in zaposlenih. Od takrat naprej je moj posel samo začel rasti.

Matej

Petra je izredno modra ženska in hkrati zelo sočutna, empatična. Njej sem res lahko vse zaupala in sodelovanje z njo je bilo neprecenljivo. Veliko sem se naučila o sebi in o odnosih. Kot poslovno uspešna ženska sem od prepobremenjenosti od vseh nalog si premalo časa vzela za odnos in sva se s partnerjem odtujila. Od sedaj naprej strmim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.

Sara K.

... od sedaj naprej strim k ravnotežju med družinskim, partnerskim in poslovnim življenjem. Vedno bolj mi uspeva.